Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1130
Nhan đề: Lựa chọn đứng ngoài thế giới "văn minh", đây là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, ai đến 1 lần đều muốn quay lại
Từ khoá: Quốc gia hạnh phúc
Thế giới văn minh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.123-126
Tóm tắt: Trong khi cả thế giới lựa chọn chỉ số GDP (Gross Domestic Products - Tổng sản phẩm quốc nội) làm thước đo thịnh vượng và phát triển, thì riêng tại đất nước này, chỉ số đó bị loại bỏ thay vào đó là GNH (Gross National Happiness- Tổng hạnh phúc quốc gia).
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1130
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.71 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.232.63.94


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.