Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11320
Title: Đánh giá hiện trạng chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản trong điều kiện trang trại
Authors: Dương, Thị Oanh
Trần, Thị Bích Ngọc
Lê, Thị Thanh Huyền
Đỗ, Văn Đức
Lê, Tiến Dũng
Lê, Thị Tâm
Trần, Thị Thu Hiền
Keywords: Nông trại
Lợn nái
Landrace
Yorkshire
Heo con cai sữa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 84 .- Tr.62-70
Abstract: Trong những năm gần đây, đã có nhiều cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại có nguồn con giống chất lượng cao được nhập khẩu từ các nước có nền chăn nuôi lợn phát triển như Đan Mạch, Canada, Pháp và Mỹ. Tuy nhiên, năng suất sinh sản của lợn nái cao sản nhập nội hay con lai giữa LY (Landrace Yorkshire) và YL (Yorkshire Landrace) này vẫn còn thấp so với mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của chúng. Ở Mỹ, Canada, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức năng suất sinh sản của lợn nái bình quân 26-27 lợn con cai sữa / nái / năm, đặc biệt ở Đan Mạch là 28,8 lợn con cai sữa / nái / năm (Báo Nông nghiệp Việt Nam, ngày 16/10/2014). Năng suất sinh sản của lợn nái ngoại ở Việt Nam còn thấp có thể do khi nhập con giống lợn này về các cơ sở chăn nuôi vẫn áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng trong điều kiện khí hậu ôn đới, vì vậy chưa thực sự phù hợp với điều kiện nuôi dưỡng ở nước ta. Để tăng số lợn con cai sữa / nái / năm (≥23 lợn con cai sữa), tăng tỷ lệ nuôi sống từ sơ sinh đến cai sữa (≥93%) và tăng chất lượng đàn lợn con cai sữa, quy trình chăn nuôi lợn nái cao sản cần phải được cải tiến và hoàn thiện, như con giống, thức ăn, chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh phòng bệnh trong các giai đoạn nuôi hậu bị, có chửa và nuôi con ở từng điều kiện chăn nuôi (chuồng kín, chuồng hở) đối với từng vùng sinh thái khác nhau (miền Bắc, miền Trung và miền Nam). Để đưa ra một bức tranh tổng thể về các vấn đề trên, việc đánh giá thực trạng chăn nuôi lợn nái ngoại lai ở các trang trại ở một số tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam là cần thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11320
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_502.24 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.