Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11326
Nhan đề: Rác thải nhựa hiểm họa toàn cầu
Tác giả: Huỳnh, Văn Nhiệm
Từ khoá: Hiểm họa
Toàn cầu
Rác thải nhựa
Bảo vệ môi trường
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 601 .- Tr.28-29
Tóm tắt: Để hạn chế hiểm họa cho môi trường và sức khỏe của rác thải nhựa, ngoài các biện pháp quyết liệt của các cơ quan chức năng, điều quan trọng nhất là giúp cho người dân tự giác có ý thức và trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng các loại túi nylon và các loại dụng cụ, bao bì bằng nhựa khó phân hủy; không xả rác, nhất là rác thải nhựa, ra môi trường như vỉa hè, sông rạch, tiến đến chỗ phân loại rác để tập trung đưa vào tái chế tại các nhà máy hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11326
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.88 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.