Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/114
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Trọng Hiền
dc.date.accessioned2018-04-18T02:11:35Z-
dc.date.available2018-04-18T02:11:35Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1859-3682
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/114-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu này là phân tích tác động của giới tính CEO lên hành vi chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các công ty được điều hành bởi CEO nữ có đoàn bẩy tài chính thấp hơn, thu thập bớt biến động hơn so với các công ty được điều hành bởi CEO nam. Kết quả có độ tin cậy cao vì kiểm soát tính nội sinh tiềm tàng bằng nhiều kỹ thuật kinh tế lượng khác nhau. Nghiên cứu cũng xem xét tác động của giới tính CEO đến hiệu quả phân bổ vốn. Kết quả cho thấy, hành vi né tránh rủi ro của CEO nữ có thể dẫn đến sự bóp méo trong chính sách đầu tư của doanh nghiệp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesCông nghệ Ngân hàng;Số 142+143 .- Tr.102-113
dc.subjectGiới tính CEOvi_VN
dc.subjectChấp nhận rủi ro của doanh nghiệpvi_VN
dc.subjectHiệu quả phân bổ vốnvi_VN
dc.titleGiới tính CEO, sự chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp và hiệu quả phân bổ vốn - trường hợp Việt Nam =vi_VN
dc.title.alternativeCEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation - the case of Vietnamvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.