Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1154
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Thúy-
dc.date.accessioned2018-04-23T09:02:09Z-
dc.date.available2018-04-23T09:02:09Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2354-1296-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1154-
dc.description.abstractTrong bức tranh chung của văn học Nam Bộ giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1945-1954, các tác phẩm kí ở vùng đô thị, nhờ vào đặc trưng thể loại của mình là tính xác thực, đã có những đóng góp riêng rất đáng ghi nhận. Đề tài của các tác phẩm này trải rộng từ đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, tranh đấu... Thành phần sáng tác không chỉ giới hạn ở miền Nam mà còn có sự góp mặt của các cây bút gốc Bắc vào Nam sinh sống và cả những tác giả lúc bấy giờ đang sống ở miền Bắc. Bài viết này sẽ khảo sát các tác phẩm kí ở đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945-1954 trên các bình diện nội dung phản ánh và hình thức biểu hiện, làm nổi bật đóng góp của thể loại này trong một giai đoạn văn học rất đặc biệt của đất nước.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 888 .- Tr.95-101-
dc.subjectTác phẩm kívi_VN
dc.subjectĐô thị Nam Bộvi_VN
dc.subjectGiai đoạn 1945-1954vi_VN
dc.titleTác phẩm kí ở đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945-1954vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_393.81 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.