Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11573
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Anh Tuấn-
dc.contributor.authorTrần, Thị Tâm-
dc.contributor.authorLê, Đình Nam-
dc.contributor.authorNguyễn, Thùy Linh-
dc.contributor.authorĐỗ, Ngọc Thực-
dc.contributor.authorPhạm, Hồng Cường-
dc.date.accessioned2019-08-21T02:31:39Z-
dc.date.available2019-08-21T02:31:39Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2525-2208-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11573-
dc.description.abstractĐộ đục là một thông số quan trọng đối với môi trường nước vùng biển ven bờ và các vùng cửa sông. Hàm lượng độ đục thường được sử dụng để đánh giá chất lượng môi trường nước biển và những tác động đối với các hệ sinh thái biển, dự báo các quá trình xói lở, bồi tụ ven bờ và ước lượng các dòng trầm tích, các chất gây ô nhiễm đổ ra biển. Các phương pháp truyền thống thực hiện quan trắc độ đục tại các trạm cố định không thể đại diện cho giá trị độ đục trung bình của các tầng nước hoặc giá trị trung bình trong một khoảng thời gian và thường có chi phí lớn, tốn kém thời gian. Trong khi đó, phương pháp sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám để ước tính độ đục mang lại hiệu quả cao hơn, có thể thực hiện trên phạm vi rộng và xác định được xu thế biến động theo thời gian. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh MODIS tổ hợp 8 ngày được thu nhận trong khoảng thời gian từ tháng 11/2016 đến hết tháng 10/2017 để tính toán và thành lập bản đồ độ đục nước vùng biển ven bờ Tây Nam Việt Nam cho hai mùa gió; mùa gió đông bắc tính từ tháng XI đến hết tháng IV năm sau và mùa gió tây nam tính từ tháng V đến tháng X. Phương pháp nghiên cứu sử dụng công thức bán thực nghiệm do Nechad, B. và cộng sự đề xuất năm 2009 để ước tính độ đục nước biển theo giá trị phản xạ tại bước các sóng 645nm (kênh 1), 859nm (kênh 2) của ảnh vệ tinh MODIS và các hằng số thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu được đánh giá độ tin cậy bằng hệ số xác định (K2) theo phương pháp tương quan hồi quy tuyến tính giữa giá trị độ đục ước tính từ ảnh và giá trị độ đục thực đo trùng với thời điểm thu nhận ảnh.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 694 .- Tr.46-54-
dc.subjectĐộ đụcvi_VN
dc.subjectViễn thámvi_VN
dc.subjectGISvi_VN
dc.subjectVùng biển ven bờvi_VN
dc.subjectTây Nam Việt Namvi_VN
dc.titleNghiên cứu phân bố hàm lượng độ đục ở vùng biển ven bờ Tây Nam Việt Nam bằng dữ liệu viễn thám và Gisvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.