Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11634
Title: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp thời đại cách mạng công nghệ 4.0
Authors: Hoàng, Thúy Phương
Keywords: Cơ hội
Thách thức
Doanh nghiệp
Cách mạng công nghệ 4.0
Thời đại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 538 .- Tr.22-23
Abstract: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư kế thừa và phát triển những thành tựu của khoa học công nghệ dựa trên cuộc cách mạng kỹ thuật số và điện tử đã xuất hiện từ giữa thế kỷ XX. Cuộc cách mạng này là sự hợp nhất của các loại công nghệ và làm xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, rô bốt, internet kết nối vạn vật, khoa học vật liệu, sinh học công nghệ di động không dây mang tính liên ngành sâu rộng.. .Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ có những tác động mạnh mẽ đến toàn thế giới, nâng cao hiệu quả và cải thiện đáng kể năng suất lao động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11634
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.