Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11683
Nhan đề: Định hướng giá trị cho thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng của đoàn hiện nay
Tác giả: Lê, Quốc Phong
Từ khoá: Định hướng
Thanh niên
Phong trào hành động
Đoàn hiện nay
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 917 .- Tr.32-37
Tóm tắt: Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt đối với tuổi trẻ Việt Nam - tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Nhớ lời căn dặn của Bác “đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ...”(1); thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao phó, 88 năm qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xác lập giá trị hình mẫu cho thanh niên thông qua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11683
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.