Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11756
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Anh Tuân-
dc.contributor.authorVũ, Thanh Hằng-
dc.contributor.authorTrịnh, Hoàng Dương-
dc.date.accessioned2019-08-26T06:44:51Z-
dc.date.available2019-08-26T06:44:51Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2525-2208-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11756-
dc.description.abstractNghiên cứu này đánh giá đặc điểm và xu thế biến đổi của hạn hán tại 13 trạm khí tượng ở Tây Nguyên. Chỉ số SPI và chỉ số hạn nghiêm trọng Palmer được sử dụng để xác định tình trạng hạn hán. Kết quả cho thấy, ở phía Bắc Tây Nguyên có TGH hạn hán cao hơn ở phía Nam, và xác định được 8 đợt hạn khí tượng nghiêm trọng trong thời kỳ 1979-2016. Tần suất hạn theo tháng phổ biến khoảng 12% đến 20%. Xu thế tăng tuyến tính của TGH tại một số trạm như Đăk Nông, Ayunpa, Pleicu và Đăk Tô khoảng 1,5- 2,0 tháng/39 năm, các trạm còn lại có xu thế TGH giảm khoảng 0,5-1,5 tháng/39 năm. Nhìn chung, TGH trung bình trong các năm El Nino cao hơn so với năm Non ENSO và năm La Nina khoảng từ 0,8 đến 3 tháng, ngoại trừ tỉnh Lâm Đồng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 699 .- Tr.50-58-
dc.subjectHạn hánvi_VN
dc.subjectThời gian hạn hán (TGH)vi_VN
dc.subjectChỉ số chuẩn hóa lượng mưa (SPI)vi_VN
dc.subjectChỉ số hạn nghiêm trọng Palmer (PDSI)vi_VN
dc.titleĐặc điểm và xu thế biến đổi hạn khí tượng ở Tây Nguyênvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.