Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1192
Title: Biến đổi khí hậu cơ hội và thách thức góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Biến đổi khí hậu
Cơ hội và thách thức
Kinh tế và xã hội
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 1+2 .- Tr.27-28
Abstract: Qua 2 Chương trình KH&CN cấp Quốc gia (giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020), hơn 7 năm triển khai thực hiện, với sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, nhà quản lý thông qua kết quả nghiên cứu các đề tài đã và đang có những đóng góp thiết thực trong việc chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1192
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.