Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11947
Title: Bàn về dịch văn ngôn Trung Quốc sang tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Ngọc Lân
Keywords: Văn ngôn Trung Quốc
Dịch văn ngôn
Kỹ thuật dịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 56 .- Tr.120-134
Abstract: Văn ngôn là ngôn ngữ viết dựa trên nền tảng văn nói của tiếng Trung Quốc cổ đại. Trước đây, văn ngôn được sử dụng trong các văn bản chính thức không chỉ ở Trung Quốc, mà cả ở những nước chịu ảnh hưởng Hán học như Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Bài viết trên cơ sở phân tích những khó khăn thường gặp trong quá trình chuyển dịch văn ngôn sang tiếng Việt, chỉ ra những phương pháp và kỹ thuật dịch văn ngôn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của bản dịch văn ngôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người học, tìm hiểu và nghiên cứu văn ngôn Trung Quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11947
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.