Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11954
Title: Sử dụng phương pháp phân mảnh để giải một số bài toán Peptit phức tạp
Authors: Trần, Văn Thanh Hoài
Keywords: Phương pháp phân mảnh
Bài toán peptit phức tạp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 08 .- Tr.9-11
Abstract: Các bài toán Peptit được khai thác sâu trong những năm gần đây với mức độ khó ngày càng tăng và là những câu phân hóa cao trong các đề thi THPT Quốc gia. Nhiều phương pháp mới được đưa ra để giải các bài toán này. Trong bài viết, tác giả sẽ sử dụng phương pháp phân mảnh để giải một số bài toán Peptit phức tạp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11954
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_158.2 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.