Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12025
Title: Ứng dụng tính chất của tam giác đồng dạng để giải bài toán đồ thị trong hóa học
Authors: Trần, Văn Thanh Hoài
Keywords: Ứng dụng tính chất
Tam giác đồng dạng
Giải bài toán đồ thị
Hóa học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 14 .- Tr.17-19
Abstract: Việc vận dụng kiến thức liên môn nhằm giải quyết các vấn đề hóa học là một trong các xu thế giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Trong bài viết này, tôi xin trình bày việc ứng dụng tính chất tam giác đồng dạng trong hình học để giải quyết một số bài toán đồ thị trong hóa học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12025
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.