Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12036
Title: Những Thơ và Toán
Authors: Khổng Loan
Keywords: Những Thơ và Toán
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 03 .- Tr.78-81
Abstract: PGS.TS Chu Cẩm Thơ đưa mô hình giáo dục toán tư duy POMath do mình và cộng sự sáng lập vào kinh doanh, qua đó tạo ra môi trường nghiên cứu giáo dục chuyên sâu mà cô tâm huyết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12036
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.9 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.