Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1205
Title: Tại sao kháng thuốc nguy hiểm?
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Kháng sinh
Đề kháng kháng sinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 587 .- Tr.6-7
Abstract: Bài viết phân tích những nguyên nhân gây ra kháng thuốc và đưa ra lời khuyên nên làm gì để phòng chống kháng thuốc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1205
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.