Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12065
Title: Làm khác trong nông nghiệp
Authors: Khổng Loan
Keywords: Làm khác trong nông nghiệp
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 04 .- Tr.35-37
Abstract: Jeari-Luc Voisin khởi nghiệp ở Việt Nam trong lĩnh vực đồ uống trái cây, cà phê và mứt khi đã 47 tuổi. Sau 19 năm, ông cho biết mình mới đi được một phần của hành trình chứng minh “có thể làm khác” trong lĩnh vực nông nghiệp khi đầu tư xây dựng mối quan hệ với nông dân đồng bằng sông Cửu Long.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12065
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.160.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.