Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1220
Title: Thực trạng và giải pháp môi trường trong các làng nghề của tỉnh Nam Định
Authors: Nguyễn, Thị Thủy
Lê, Thị Hương
Keywords: Môi trường
Ô nhiễm môi trường
Làng nghề
Nam Định
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 512 .- Tr.33-34
Abstract: Tính đến cuối năm 2016 có 1864/5411 làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận. Trong đó, có tới 60% các làng nghề tập trung khu vực phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định...; khu vực miền Trung có khoảng 23,6% làng nghề, tập trung tại các tỉnh như Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế; khu vực miền Nam có khoảng 16,6% làng nghề, tập trung chủ yếu ở các thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Đặc biệt, kết quả khảo sát cho thấy, có tới 46% số làng nghề trong diện điều tra có môi trường bị ô nhiễm nặng không khí, nước, đất; có 27% ô nhiễm vừa. Đối với nước thải làng nghề, hàm lượng các chất ô nhiễm vượt chục lần cho phép, tập trung chủ yếu tại các làng nghề chế biến lương thực thực phẩm, chăn nuôi và giết mổ, làng nghề dệt nhuộm, thủ công mỹ nghệ và mây tre đan, tái chế giấy, sơn mài...
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1220
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_509.32 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.