Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12211
Title: Xác định rủi ro cho các dự án đầu tư phát triển đô thị
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Đinh, Tuấn Hải
Keywords: Rủi ro
Quản lỳ rủi ro
Xác định rủi ro
Dự án đầu tư phát triển đô thị
Chất lượng
Tiến độ
Chi phí
Khối lượng
Bảo vệ môi trường
An toàn lao động
Hợp đồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 317+318 .- Tr.7-10
Abstract: Rủi ro là điều không tránh khỏi trong các dự án đầu tư phát triển đô thị. Quá trình quản lý rủi ro có thể xem xét theo 3 giai đoạn chính là xác định rủi ro, đánh giá rủi ro và phản ứng với rủi ro. Để quản lý rủi ro hiệu quả thì việc đầu tiên cần làm là xác định các rủi ro một cách chính xác và đầy đủ. Có nhiều cách khác nhau để xác định rủi ro và có thể sử dụng kết hợp các cách với nhau để rủi ro được tổng hợp một cách đầy đủ nhất. Bài viết này sử dụng phương pháp biểu đồ xương cá để xác định rủi ro gắn với nội dung quản lý thi công xây dựng công trình dự án đầu tư phát triển đô thị. Các nội dung này gồm: chất lượng, tiến độ, chi phí, khối lượng, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và hợp đồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12211
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_341.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.