Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12215
Nhan đề: Một số vướng mắc khi áp dụng pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Tác giả: Trần, Chủng
Từ khoá: Quản lý nhà nước
Hoạt động xây dựng
Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Luật Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người Xây dựng;Số 317+318 .- Tr.13-16
Tóm tắt: Theo quy định tại Điều 50 của Luật Xây dựng 2014, trình tự đầu tư xây dựng có 03 giai đọan gồm chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12215
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_460.5 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.