Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12263
Title: Đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính
Authors: Nguyễn, Thúy Hiền
Keywords: Hòa giải
Đối thoại
Tranh chấp dân sự
Khiếu kiện hành chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 13 .- Tr.13-17
Abstract: Những kinh nghiệm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính ở nước ta và nhiều nền tư pháp tiến bộ trên thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12263
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.216.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.