Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12302
Nhan đề: Nghiên cứu lập pháp số 08
Tác giả: Văn phòng Quốc hội
Năm xuất bản: 2007
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12302
Bộ sưu tập: Nghiên cứu lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_Mục lục146.41 kBAdobe PDFXem
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn16.64 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.