Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1254
Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản cho các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Đặng, Thị Thu Phương
Keywords: Nông sản
Sản xuất
Xuất khẩu
Doanh nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 512 .- Tr.55-57
Abstract: Từ đặc điểm có nền kinh tế của một nước nông nghiệp với dân số tham gia vào sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, Việt Nam đã xác định nông sản là một mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhằm tạo nguồn thu ban đầu rất cần thiết cho sự phát triển của kinh tế đất nước. Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Với sự hỗ trợ của Nhà nước cũng như nỗ lực giữ vững và mở rộng thị trường của các doanh nghiệp trong nhóm ngành này thì nông sản Việt Nam năm 2017 đã có chỗ đứng khá vững chắc tại các thị trường khó tính nhất như Nhật Bản, Mỹ... tạo được vị thế cũng như dấu ấn riêng của mình. Song bên cạnh những thành tựu đó, lĩnh vực xuất khẩu hàng nông sản của nước ta vẫn có những điểm hạn chế nhất định cần tháo gỡ một cách kịp thời để có thể tăng sức cạnh tranh, củng cố hơn nữa vị trí của mình trên trường quốc tế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1254
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_740.24 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.