Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1265
Title: Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên
Authors: Vũ, Hải Hà
Keywords: Đất nông nghiệp
Sử dụng đất
Điện Biên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 1+2 .- Tr.61-62
Abstract: Mường Ảng là huyện miền núi nằm ở phía Đông của tỉnh Điện Biên có tổng diện tích đất tự nhiên là 44.352,20 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp có 38.493,66 ha, chiếm 86,79% tổng diện tích tự nhiên. Hiện nay, Mường Ảng vẫn là huyện thuần nông, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong các ngành kinh tế của huyện. Đề tài đã đánh giá được hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Mường Ảng, xác định được một số loại hình sử dụng đất có hiệu quả. Trên cơ sở đó đề xuất mật số loại hình sử dụng đất hiệu quả, đáp ứng mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1265
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.79.60


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.