Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1270
Title: Kế toán các khoản trợ cấp của Chính phủ dưới dạng trợ cấp đầu tư: từ lý luận đến thực tiễn tại Việt Nam =
Other Titles: Accounting for Government subsidies in the form of investment subsidies from theory to practice in Vietnam
Authors: Nguyễn, Phú Giang
Keywords: Kế toán
Khoản trợ cấp
Chính phủ
Trợ cấp đầu tư
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.21-23,64
Abstract: Ở Việt Nam, trợ cấp đầu tư của chính phủ cho doanh nghiệp chủ yếu dưới dạng đầu tư mua sắm, xây dựng tài sản cố định từ kinh phí khuyến công của chính phủ hoặc chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng,... Các khoản trợ cấp của chính phủ là cách thức các nhà chức trách của chính phủ cung cấp một lợi ích kinh tế, đặc biệt cho một đơn vị hay một tổ chức với một số điều kiện nhất định.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1270
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_317.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.