Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13036
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên ở Đại học Thái Nguyên
Authors: Trần, Thị Hồng
Keywords: Chất lượng nghiên cứu khoa học
Giảng viên
Cán bộ
Đại học Thái Nguyên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 451 .- Tr.17-23
Abstract: Vai trò và vị trí của giáo dục đại học (GDĐH) nói chung và các trường đại học (ĐH) nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Các trường ĐH không chỉ có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao mà thực sự đã và đang trở thành các trung tâm nghiên cứu lớn về sản xuất tri thức mới và chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần vào sự phát triển bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13036
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.222.251.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.