Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13059
Title: Hiệu quả của việc triển khai thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Keywords: Thí điểm
Đối thoại
Tăng cường hòa giải
Tranh chấp dân sự
Khiếu kiện hành chính
Hải Phòng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 13 .- Tr.27-31,48
Abstract: Bài viết tổng kết một số kết quả tích cực và rút ra một số bài học kinh nghiệm sau hơn 03 tháng thực hiện việc triển khai thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13059
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.