Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13069
Title: CONDOTEL và đôi điều suy nghĩ
Authors: Hải Anh
Keywords: CONDOTEL
Đôi điều suy nghĩ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.24-25
Abstract: Mấy bữa nay rộ lên về chuyện Condotel, chương trình VTV 24 do anh Quang Minh phụ trách đa chủ trì một cuộc hội thảo bàn về khung pháp lý cho loại công trình này. Cuộc hội thảo với sự tham gia của nhiều cán bộ có chức trách của các Bộ Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và nhiêu chuyên gia khác đặc biệt là sự tham gia của đông đảo các nhà đầu tư Condotel.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13069
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_307.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.