Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13083
Title: Quan hệ Campuchia – Lào từ năm 1993 đến nay
Authors: Trương, Quang Hoàn
Keywords: Campuchia
Lào
Quan hệ
Chính trị
Kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.13-19
Abstract: Campuchia và Lào là hai quốc gia láng giềng có chung đường biên giới, có mối quan hệ từ lâu trong lịch sử. Trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu tập trung phân tích quan hệ giữa hai nước từ khi chính phủ mới ở Campuchia được thành lập năm 1993 đến nay, trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, hợp tác kinh tế, giáo dục và du lịch. Nhìn chung, ngoại trừ vấn đề phân định biên giới chưa được giải quyết hoàn toàn và những lo ngại về tác động tiêu cực của các dự án xây dựng đập thủy điện thuộc lưu vực sông MeKong, Campuchia và Lào đã duy trì quan hệ chính trị, ngoại giao và an ninh hữu hảo trong hơn hai thập niên qua. Tuy nhiên, quan hệ thương mại, đầu tư, giáo dục và du lịch giữa Campuchia và Lào vẫn còn rất khiêm tốn và chưa có sự phát triển ổn định qua từng năm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13083
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.