Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13086
Title: Đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước ở Indonesia giai đoạn 1945 – 1950
Authors: Phạm, Thị Huyền Trang
Keywords: Indonesia
Hà Lan
Đấu tranh
Độc lập
Thống nhất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.34-42
Abstract: Ngày 17/08/1945, Indonesia chính thức tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa Indonesia. Nhưng nền độc lập ấy ngay lập tức bị đe dọa bởi sự tái xâm lược của thực dân Hà Lan. Trong những năm 1946 – 1949, mặc dù đã kí kết các thỏa thuận với Chính phủ Indonesia nhưng Hà Lan vẫn trắng trợn vi phạm các thỏa thuận này, tiến hành các chiến dịch quân sự trên quy mô lớn để tái chiếm Indonesia. Trước những hành động này của Hà Lan, nhân dân Indonesia cùng với quân đội và chính phủ đã đấu tranh anh dũng để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Cuối cùng, tháng 12/1949, Hà Lan buộc phải ký Hiệp định Bàn tròn ở Hague, công nhận và trao trả chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Indonesia (trừ miền Tây Irian). Đến ngày17/08/1950, Tổng thống Sukarno chính thức công bố bãi bỏ thể chế Liên bang, thành lập nhà nước Cộng hòa Indonesia thống nhất. Bài viết tập trung tìm hiểu quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập và thống nhất đất nước của Indonesia trong giai đoạn 1945 – 1950.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13086
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.