Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13098
Title: Nhận diện sự lạm dụng vấn đề tâm linh
Authors: Mai, Mộng Tưởng
Keywords: Nhận diện sự lạm dụng
Vấn đề tâm linh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.56
Abstract: Hoạt động mang tính tâm linh đã, đang và chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài trong tâm thức của đông đảo người Việt Nam chúng ta, vốn là một dân tộc luôn biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóạ truyền thống của người xưa để lại, thế nên trong dân gian ta vẫn thường nghe câu phân trần từ cửa miệng của bà con: “Xưa bày nay bắt chước", mà bắt chước cái gì, bắt chước điều gì là điều cần phải suy tính, chứ bắt chước theo kiểu rập khuôn, máy móc, cứ thản nhiên “nhắm mắt làm theo" là điều không thể chấp nhận. Ngay trong giáo lý của nhà Phật không hề nói đến tục lệ đốt vàng mã trong đám tang người chết, điều đó cho thấy đạo Phật không công nhận tục lệ mê tín lạc hậu đó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13098
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_136.65 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.