Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13098
Nhan đề: Nhận diện sự lạm dụng vấn đề tâm linh
Tác giả: Mai, Mộng Tưởng
Từ khoá: Nhận diện sự lạm dụng
Vấn đề tâm linh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.56
Tóm tắt: Hoạt động mang tính tâm linh đã, đang và chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài trong tâm thức của đông đảo người Việt Nam chúng ta, vốn là một dân tộc luôn biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóạ truyền thống của người xưa để lại, thế nên trong dân gian ta vẫn thường nghe câu phân trần từ cửa miệng của bà con: “Xưa bày nay bắt chước", mà bắt chước cái gì, bắt chước điều gì là điều cần phải suy tính, chứ bắt chước theo kiểu rập khuôn, máy móc, cứ thản nhiên “nhắm mắt làm theo" là điều không thể chấp nhận. Ngay trong giáo lý của nhà Phật không hề nói đến tục lệ đốt vàng mã trong đám tang người chết, điều đó cho thấy đạo Phật không công nhận tục lệ mê tín lạc hậu đó.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13098
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_136.65 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.