Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13104
Title: Mô hình hợp tác mới trong kinh doanh xây dựng
Keywords: Mô hình
Hợp tác
Kinh doanh xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.60-62,64
Abstract: Kinh doanh xây dựng đang đối mặt với hàng loạt thách thức, có ảnh hưởng tới từng thành viên trong chu trình sống của công trình, từ kiến trúc sư cho đến chủ đầu tư. Dù cho công nghệ có tiến bộ, song tuyệt đại đa số các công trình cũng không thể dễ dàng đáp ứng những thay đổi về nhu cầu kinh doanh của những người sử dụng công trình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13104
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_475.12 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.