Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13109
Title: Về căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Thị Hường
Keywords: Quyền
Bất động sản
Bộ luật Dân sự
Năm 2015
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.29-33
Abstract: Quyền đối với bất động sản liền kề là một quyền khách quan được pháp luật ghi nhận. Muốn một quyền khách quan thành một quyền dân sự cụ thể phải có những điều kiện nhất định, bởi ứng với mỗi quyền dân sự của một chủ thể bao giờ cũng tồn tại nghĩa vụ đối với một hay nhiều chủ thể khác. Do đó, quyền đối với bất động sản liền kề không được mặc nhiên xác lập với bất kỳ một chủ sử dụng đất nào mà phải phụ thuộc vào những điều kiện nhất định. Điều 246 Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 quy định 4 căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề được đề cập trong bài viết này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13109
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.37 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.