Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13110
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Bộ luật Hình sự hiện hành trong công tác xét xử của Tòa án đối với nhóm tội phạm về môi trường
Authors: Vũ, Thị Thùy Dung
Keywords: Bộ luật Hình sự hiện hành
Công tác xét xử
Tòa án
Tội phạm
Môi trường
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.34-36
Abstract: Bài viết khái quát tình hình tội phạm về môi trường ở Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2017, một số quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS). Và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành các quy định của BLHS 2015 trong công tác xét xử của Tòa án đối với các tội phạm về môi trường trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13110
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.