Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13151
Title: Kết quả hội thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 2018
Authors: Nguyễn, Minh Tiến
Keywords: Hội thi sáng tạo
Thanh thiếu niên
Nhi đồng 2018
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.31-32
Abstract: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phôi hợp với sở Giáo dục và Đào tạo, sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn An Giang cùng một số sở, ban, ngành liên quan tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13151
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.