Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13157
Title: Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo Jasmine huyện Châu Phú tỉnh An Giang
Authors: Bùi, Văn Thanh
Nguyễn, Văn Nhiều Em
Nguyễn, Bảo Lâm
Keywords: Chuỗi giá trị lúa gạo Jasmine
Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.10-16
Abstract: Toàn tỉnh An Giang có 644,2 nghìn ha được gieo trồng với các giống lúa chủ lực, nếp, IR50404, OM6976 OM5451, OM4218, Jasmine 85,... An Giang xác định sản xuất lúa gạo là một trong ba ngành hàng chủ lực của tỉnh theo Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2030 (Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang, 2017).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13157
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.