Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13161
Title: Nhãn hiệu chứng nhận An Giang cam kết cho sự an toàn và chất lượng
Authors: Trần, Thiện Linh
Keywords: Nhãn hiệu chứng nhận
Cam kết
An toàn và chất lượng
An Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.25-31
Abstract: Trước nhu cầu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, việc phát triển nền nông nghiệp sạch nhằm cung cấp các sản phẩm an toàn phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng là việc hết sức cần thiết và quan trọng. Canh tác nông nghiệp sạch không những giúp nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm mà còn đưa người nông dân tiếp cận với nền sản xuất hiện đại, tạo nền tảng phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13161
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.