Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13165
Title: Ứng dụng công nghệ 4.0 cho người tiêu dùng và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Keywords: Ứng dụng công nghệ 4.0
Sản xuất nông nghiệp
Công nghệ cao
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.35-37
Abstract: Công nghệ cho người tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh để phần tích dữ liệu dinh dưỡng, thành phần và độ tươi của thực phẩm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13165
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.17 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.