Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13180
Title: Phát huy tiềm năng của văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Keywords: Văn hóa ẩm thực
Phát triển du lịch
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 01 .- Tr.28-31
Abstract: Văn hóa ẩm thực góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, định vị hình ảnh điểm đến trong lòng du khách. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sở hữu nền văn hóa ẩm thực vô cùng đặc sắc, phong phú và đa dạng. Chính vì thế, tiềm năng của văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch vùng ĐBSCL còn "dư địa" rất lớn!
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13180
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.