Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13200
Title: Ấn tượng khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018
Keywords: Ấn tượng khoa học
Công nghệ
Việt Nam năm 2018
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.10-12
Abstract: Thường niên, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam bình chọn các sự kiện KH&CN tiêu biểu. Năm 2018, có 6 sự kiện được vinh danh ở 4 nhóm nội dung: Cơ chế, chính sách và Hội nhập quốc tế về KH&CN; Đổi mới sáng tạo; KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tôn vinh. Dưới đây là các sự kiện KH&CN tiêu biểu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13200
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.