Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13220
Title: Sản xuất thành công thủy tinh thể nhân tạo cho người Việt Nam
Authors: Cao, Thị Vân Điểm
Đào, Thượng Quân
Nguyễn, Hải Đăng
Bùi, Công Nam
Keywords: Sản xuất thành công
Thủy tinh thể nhân tạo
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.55-56
Abstract: Với khả năng nghiên cứu, làm chủ công nghệ, quy trình sản xuất thủy tinh thể (TTT) nhân tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế, Công ty CP Nhà máy Thiết bị y học và Vật liệu sinh học (MEDEP) không những thực hiện thành công một đề tài về sản xuất TTT nhân tạo thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước KC.10 (giai đoạn 2016-2020), mà còn xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất TTT đầu tiên của Việt Nam với công suất 250.000 sản phẩm TTT các loại/năm. Thành công này có ý nghĩa thiết thực đối với việc thực hiện mục tiêu xóa mù do đục TTT vào năm 2020 của Chương trình phòng chống mù lòa quốc gia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13220
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.