Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13249
Title: Tổ chức và quản lý lễ hội dân gian
Authors: Nguyễn, Hữu Thức
Keywords: Lễ hội dân gian
Quản lý nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 03 .- Tr.60-64
Abstract: Lễ hội dân gian là bộ phận không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân. Bên cạnh những nét đẹp văn hóa thể hiện ứng xử của con người, lễ hội dân gian cũng bộc lộ những hạn chế, những biến tướng đòi hỏi phải có sự tổ chức, quản lý chặt chẽ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13249
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.