Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13295
Title: Công nghiệp hóa dầu: Xu thế trên thế giới và nhu cầu phát triển ở Việt Nam
Authors: Hồ, Sĩ Thoảng
Đặng, Thanh Tùng
Tạ, Hiền Trang
Keywords: Công nghiệp hóa dầu
Xu thế trên thế giới
Phát triển ở Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 04 .- Tr.18-20
Abstract: Hiện nay, với sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng có nguồn gốc từ dầu khí, việc đẩy mạnh triển khai các dự án hóa dầu tại Việt Nam đang trở nên cấp thiết. Theo nghiên cứu của Viện Dầu khí Việt Nam, mức tiêu thụ các sản phẩm hóa dầu của Việt Nam chỉ bằng 1/5 so với thế giới (khoảng 10 triệu tấn vào năm 2035), trong đó polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinylchloride (PVC), polyethylene terephthalate (PET) là các sản phẩm có mức tiêu thụ lớn nhất. Bài viết phân tích xu thế phát triển sản phẩm hóa dầu trên thế giới và đánh giá nhu cầu, cơ hội cũng như các thách thức đối với sự phát triển lĩnh vực này ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13295
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.234.223.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.