Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13334
Title: Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại trực tràng
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Lê, Văn Quảng
Phạm, Văn Bình
Trần, Anh Cường
Hoàng, Mạnh Thắng
Keywords: Bệnh nhân
Phẫu thuật nội soi
Ung thư đại trực tràng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61 (02) .- Tr.1-3
Abstract: Đề tài nhằm mục tiêu đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi (PTNS) trong điều trị ung thư đại trực tràng (UTĐTT). Đối tượng của nghiên cứu gồm 30 bệnh nhân (BN) ung thư trực tràng (UTTT) thấp và 30 BN ung thư đại tràng (UTĐT) được PTNS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời gian mổ trung bình 131±24 phút, lượng máu mất trung bình 33±15,4 ml, thời gian nằm viện trung bình 8,15±2,05 ngày, tỷ lệ biến chứng sau mổ ít. Số lượng hạch trung bình vét được 14,45, tỷ lệ tái phát tại thời điểm 3 năm là 3,33%. Sống thêm tại thời điểm kết thúc nghiên cứu là 100%. Qua nghiên cứu có thể kết luận: PTNS trong điều trị UTĐTT là một phương pháp an toàn, đảm bảo về mặt ung thư học, rút ngắn thời gian nằm viện, góp phần làm hài lòng người bệnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13334
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.