Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13498
Title: Phân lập và xác định các chủng Escherichia coli K88, K99 và 987P gây tiêu chảy trên heo tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Authors: Nguyễn, Thu Tâm
Đoàn, Quốc Trường
Keywords: Chăn nuôi Thú y
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân lập và xác định các chủng Escherichia coli K88, K99 và 987P gây tiêu chảy trên heo tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13498
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
545.25 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.