Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13623
Title: MÔ HÌNH CLIENT - HONEYPOT
Authors: Lê, Văn Lâm
Lê, Văn Hiếu
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: đề tài luận văn tốt nghiệp “Mô Hình Client - Honeypot” để triển khai thử nghiệm, thu thập dữ liệu các cuộc tấn công. Mô hình cho phép triển khai các cuộc tấn công từ đơn giản đến phức tạp bằng các phương pháp tấn công mạng thông dụng hoặc có thể thử nghiệm các phương pháp tấn công mới. Mô hình cũng giúp người sử dụng có thể hình dung được một cuộc tấn công diễn ra như thế nào, các bước tiến hành, đồng thời thu thập dữ liệu sau cuộc tấn công để nghiên cứu, nhận dạng các hình thức tấn công. Mô hình có cài đặt sẵn kịch bản của nhiều Mô Hình Client - Honeypot GVHD: Lê Văn Lâm SVTH: Lê Văn Hiếu 2 cuộc tấn công giúp người mới bắt đầu dễ dàng tiếp cận nghiên cứu, tìm hiểu cách thức tấn công. Sau đó có thể tự thiết lập tấn công, phát triển, nghiên cứu phương pháp tấn công cho riêng mình để thử nghiệm.
Description: 46 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13623
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.