Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13640
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TĂNG CƯỜNG VÀ TỰ PHÊ BÌNH
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Nguyễn, Văn Vĩ
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Phương pháp SCST (Self-Critic for Sequence Training) là một phương pháp mới vốn được áp dụng cho việc mô tả hình ảnh (image captioning). Phương pháp này chưa được bài báo nào áp dụng vào vấn đề NLP. Luận văn áp dụng thành công phương pháp SCST cho vấn đề NLP với mô hình seq2seq (Sequence to Sequence) sử dụng mạng LSTM để xây dựng hệ thống trả lời tự động (chatbot). Tập dữ liệu với 15.000 cặp câu, mỗi cặp câu gồm một câu hỏi, một câu trả lời được được xử lí và tinh chỉnh từ phụ đề phim Subscene1 . Kết quả đạt được của luận văn với điểm số BLEU là 0,07.
Description: 47 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13640
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.