Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13752
Nhan đề: Đánh giá năng suất của bộ giống lúa thơm (Oryza sativa L) tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: Quan, Thị Ái Liên
Võ, Minh Thiện
Từ khoá: Nông học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá năng suất của bộ giống lúa thơm (Oryza sative L) tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13752
Bộ sưu tập: Trường Nông nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.