Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13788
Title: Màn nước nghệ thuật - phần cứng
Authors: Nguyễn, Chánh Nghiệm
Nguyễn, Minh Huy
Keywords: Kỹ thuật cơ điện tử
Issue Date: 26-May-2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Màn nước nghê thuật (Digital Water Curtain) là một bức màn được tạo ra bằng nước, được thiết kế để hiển thị các hình ảnh lên màn nước. Màn nước nghệ thuật được nghiên cứu, chế tạo với mục đích hiển thị các hình ảnh, chữ viết, biểu tượng bằng việc điều khiển các van điện từ được đóng mở liên tục ở tốc độ nhanh. Màn nước nghệ thuật thường được lắp đặt ở những địa điểm đông người, có thể được sử dụng để trang trí, tạo điểm nhấn cho các công trình nghệ thuật, các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn. Mục đích của đề tài Màn nước nghệ thuật là thiết kế sản phẩm màn nước nghệ thuật có thể hiển thị được các hình ảnh đơn giản như số, ký tự, hoạ tiết. Trong bài báo cáo này sẽ giới thiệu về một số sản phẩm hiện có trên thị trường, và trình bày phần thiết kế của nhóm về phần cứng và phần mềm điều khiển chính. Đề tài đã thực hiện thành công việc thiết kế sản phẩm màn nước nghệ thuật hoàn chỉnh, đạt được mục tiêu ban đầu của đề tài đã đặt ra là hiển thì được các chữ số, ký tự, và một số hoạ tiết trên màn nước. Hạn chế của đề tài là hình ảnh hiển thị chưa được nét, quá trình cân chỉnh ban đầu cần thời gian lâu. Vẫn chưa thiết kế được giao diện người dùng. Do kinh phí còn hạn chế nên chỉ có thể tạo ra một sản phẩm cơ bản là hiển thị các chữ số, ký tự, hoạ tiết nhỏ, chưa thể để nâng cấp phần cứng cần thiết để hiển thị rõ những hình ảnh có kích thước lớn hơn.
Description: 25 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13788
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
163.73 kBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.