Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1382
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Trúc Minh-
dc.date.accessioned2018-05-03T07:11:46Z-
dc.date.available2018-05-03T07:11:46Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2354-0753-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1382-
dc.description.abstractHiện nay, vấn đề đào tạo đội ngũ giáo viên có năng lực dạy học là nhiệm vụ trọng tâm ở các cơ sở đào tạo giáo viên. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả đánh giá thực trạng phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, từ đó đề xuất một số định hướng nhằm phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Giáo dục;Số 427 .- Tr.27-32-
dc.subjectNăng lực dạy học số họcvi_VN
dc.subjectSinh viênvi_VN
dc.subjectGiáo dục tiểu họcvi_VN
dc.titleThực trạng phát triển năng lực dạy học Số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở một số trường đại họcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_463.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.